Rozwinięcie dziesiętne ułamka `25/36` to:
`0,694`
`0,(694)`
`0,69(4)`
`0,6(94)`
Brak
`25/36=0,6944444...=0,69(4)`