Rozwinięcie dziesiętne ułamka `13/18`
`0,7`
`0,72`
`0,(72)`
`0,7(2)`
Kreska ułamkowa zastępuje dzielenie
`13/18=0,72222222...=0,7(2)`