`9/20` to:
`0,4(5)`
`0,(45)`
`0,(4)5`
`0,45`
`9` podziel przez `20`
`9/20=0,45`