Wskaż ułamek dziesiętny, który jest równy `29/37`
`0,783`
`0,854`
`0,8(54)`
`0,(783)`
Podziel `29` przez `37`
`29/37`=`0,783783783...`=`0,(783)`