Wskaż ułamek dziesiętny, który jest równy `101/500`
`0,272`
`0,(272)`
`0,202`
`0,(202)`
Podziel `101` przez `500`
`101/500`=0,202`