Oblicz: `17 3/4 - 7 1/5=`
`10 2/4`
`24 2/4`
`10 11/20`
`24 19/20`
Należy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`17 3/4 - 7 1/5 = (17-7) + (3/4 -1/5) = 10 + (15/20 -4/20) = 10 + 11/20 = 10 11/20`