Oblicz `1/3+1/3+5,(3)`
`6 1/3`
`6`
`5,9`
`5,(9)`
Zamień wszystkie liczby na ułamki zwykłe lub na dziesiętne.
`1/3+1/3+5,(3)=1/3+1/3+5 1/3=6`