Oblicz `5 5/9+5 1/2=`
`11 2/9`
`11 5/18`
`11 1/18`
`11 1/9`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`5 5/9+5 1/2=50/9+11/2=100/18+99/18=199/18=11 1/18`