Oblicz `9 2/3-6 1/2=`
`3 1/6`
`3 1/3`
`6 2/3`
`3 5/6`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`9 2/3-6 1/2=29/3-13/2=58/6-39/6=19/6=3 1/6`