Oblicz `8 1/3-2 3/5=`
`5 11/15`
`5 1/5`
`5 1/3`
`5 3/4`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`8 1/3-2 3/5=25/3-13/5=125/15-39/15=86/15=5 11/15`