Oblicz `11 1/3-3 7/10=`
`7 1/3`
`7 19/30`
`7 1/2`
`7 2/3`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`11 1/3-3 7/10=34/3-37/10=340/30-111/30=229/30=7 19/30`