Oblicz `7 7/9-2 7/8=`
`5 1/6`
`5 5/6`
`5 70/72`
`5 11/72`
Należy sprowadzić do wspólnego mianownika
`7 7/9-2 7/8=70/9-21/8=560/72-189/72=371/72=5 11/72`