Oblicz: `1/2 – 11/12 + 0,1 =`
`10/24`
`– 19/60`
`11/12`
`– 18/24`
Aby obliczyć sumę bądź różnicę dwóch liczb mieszanych należy zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne lub zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe i sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`1/2 – 11/12 + 0,1 = 6/12 - 11/12 + 1/10 = -5/12 + 1/10 = -25/60 + 6/60 = -19/60`