Oblicz: `−2,3 + 7 1/2\ –\ 5/6 = `
`3 5/6`
`4,2`
`3,9`
`4 11/30`
Aby obliczyć sumę bądź różnicę dwóch liczb mieszanych należy zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne lub zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe i sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`−2,3 + 7 1/2\ –\ 5/6 = -2 3/10 + 7 5/10 - 5/6 = 5 2/10 - 5/6 = 5 12/60 - 50/60 = 4 72/60 - 50/60 = 4 22/60 = 4 11/30`