Oblicz: `2/5\ – 1/4 + 0,6 =`
`3/9`
`0,75`
`3/5`
`0,5`
Aby obliczyć sumę bądź różnicę dwóch liczb mieszanych należy zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne lub zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe i sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`2/5\ – 1/4 + 0,6 = 8/20 - 5/20 + 6/10 = 3/20 + 12/20 = 15/20 = 3/4 = 0,75`