Oblicz: `−6 + 11/12 + 1/3 =`
`−4 2/3`
`−4,5`
`−4 8/12`
`−4,75`
Aby obliczyć sumę dwóch liczb mieszanych należy zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne lub zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe i sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`−6 + 11/12 + 1/3 = -6 + 11/12 + 4/12 = -6 + 15/12 = -6 + 1 3/12 = -6 + 1 1/4 = -4 3/4 = -4,75`