Oblicz: `1,5 − 1 7/9 =`
`−4/9`
`−5/18`
`−5/9`
`0,4`
Aby obliczyć różnicę dwóch liczb mieszanych należy zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne lub zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe i sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`1,5 − 1 7/9 = 1 5/10 - 1 7/9 = 1 45/90 - 1 70/90 = 135/90 - 160/90 = -25/90 = -5/18`