Oblicz: `−3 1/5 + 7/8 =`
`2 9/40`
`−2 5/8`
`−2 4/5`
`−2 13/40`
Aby obliczyć sumę dwóch liczb mieszanych należy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`−3 1/5 + 7/8 = -3 8/40 + 35/40 = -2 48/40 + 35/40 = -2 13/40`