Oblicz: `7 2/3 + 1 3/4 =`
`8 4/7`
`9 8/12`
`9 3/4`
`9 5/12`
Aby obliczyć sumę dwóch liczb mieszanych należy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`7 2/3 + 1 3/4 = 7 8/12 + 1 9/12 = 8 17/12 = 9 5/12`