Oblicz: `3,91 + 10 9/20 =`
`14,36`
`14`
`14 99/100`
`14 18/20`
Aby obliczyć sumę dwóch liczb mieszanych należy zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne lub zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe i sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`3,91 + 10 9/20 = 3,91 + 10,45 = 14,36`