Oblicz: `4,6 − 4 1/15 = `
`0,2`
`3/10`
`8/15`
`14/30`
Aby obliczyć różnicę dwóch liczb mieszanych należy zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne lub zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe i sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`4,6 − 4 1/15 = 4 6/10 - 4 1/15 = 4 18/30 - 4 2/30 = 16/30 = 8/15`