Oblicz: `3 5/6 − 1,375 =`
`2,25`
`2 11/24`
`2,125`
`2 8/24`
Aby obliczyć różnicę dwóch liczb mieszanych należy zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne lub zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe i sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`3 5/6 − 1,375 = 3 5/6 - 1 3/8 = 3 20/24 - 1 9/24 = 2 11/24`