Oblicz: `11 5/12 − 5 11/18 =`
`5 29/36`
`5 16/36`
`5 13/40`
`5 7/12`
Aby obliczyć różnicę dwóch liczb mieszanych, należy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`11 5/12 − 5 11/18 = 11 15/36 - 5 22/36 = 10 51/36 - 5 22/36 = 5 29/36`