Oblicz: `3 1/6\ –\ 2 5/12 =`
`5/6`
`3/4`
`0,7`
`8/12`
Aby obliczyć różnicę dwóch liczb mieszanych należy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`3 1/6\ –\ 2 5/12 = 3 2/12 - 2 5/12 = 2 14/12 - 2 5/12 = 9/12 = 3/4`