Oblicz: `2 1/2 + 2,2 =`
`4,3`
`4 3/5`
`4 4/10`
`4,7`
Aby obliczyć sumę dwóch liczb mieszanych należy zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne lub zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe i sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`2 1/2 + 2,2 = 2,5 + 2,2 = 4,7`