Oblicz: `1,16 + 3 11/25 =`
`4,27`
`4,5`
`4 6/10`
`4 27/25`
Aby obliczyć sumę dwóch liczb mieszanych, należy zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne lub zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe i sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`1,16 + 3 11/25 = 1,16 + 3,44 = 4,6 = 4 6/10`