Oblicz: `8 1/3 + 1 3/4 =`
`9 11/12`
`10 1/12`
`9 4/12`
`10`
Aby obliczyć sumę dwóch liczb mieszanych, należy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika.
`8 1/3 + 1 3/4 = 8 4/12 + 1 9/12 = 10 1/12`