O ile większa jest suma liczb `58` i `31` od ich różnicy?
`27`
`89`
`62`
`36`
Suma to dodawanie, a różnica to odejmowanie.
Suma: `58+31=89` Różnica: `58-31=27` `89-27=62`