Maja zaproponowała w szkole zawody w zbieraniu szyszek. W wyniku zbierania klasa `IIIa` zebrała `46\ kg` szyszek, klasa `IIIb` `21\ kg`, a klasa `IIIc` `-` `24\ kg`. Ile `kg` szyszek zebrały razem wszystkie `3` klasy?
`91\ kg`
`89\ kg`
`58\ kg`
`98\ kg`
Dodaj do siebie wszystkie uzbierane kilogramy szyszek.
`46\ kg+21\ kg+24\ kg=91\ kg`