W szklarni było `82` sadzonek kapusty. `29` sadzonek zwiędło. Ile zostało dobrych sadzonek?
`52`
`53`
`55`
`54`
Od wszystkich sadzonek kapusty odejmij te, które zwiędły.
`82-29=53`