Małgosia ma `44` złotych. Dostała od mamy jeszcze `51 zł`. Ile pieniędzy ma Małgosia?
`95zł`
`85zł`
`96zł`
`94zł`
Dodaj do siebie te dwie kwoty.
`44zł+51zł=95zł`