W zawodach brało udział `50` modeli latających. W pierwszej grupie wystartowało `40` modeli. Ile modeli latających czeka na start?
`20`
`30`
`40`
`10`
Od wszystkich modeli odejmij modele, które wystartowały w pierwszej grupie.
`50-40=10`