Mama zebrała `10` kwiatów, a Alicja o `5` więcej. Ile kwiatów uzbierały razem?
`10`
`15`
`20`
`25`
Na początek oblicz, ile kwiatów zebrała Alicja.
`10+5=15` `to` kwiaty zebrane przez Alicję Suma kwiatów mamy i Alicji: `15+10=25`