Mama wyjechała w delegację `8` września. Wróci za dwa tygodnie, czyli:
`16` września
`22` września
`10` września
`21` września
Dwa tygodnie to `14` dni.
`8+14=22` września