W pewnej rodzinie jest pięciu braci. Każdy z nich ma siostrę. Ile dzieci jest w tej rodzinie? 
`10`
`9`
`1`
`6`
Pamiętaj, że bracia mają wspólną siostrę.
`5+1=6`