Mamy dwie monety o łącznej wartości `7` złotych. Jedna z nich jest monetą `5-`złotową. Jakie to monety?
`4zł`, `2zł` i `1zł`
`5zł` i `2zł`
`5zł`, `1zł`, `1zł`
`4zł` i `3zł`
Od łącznej liczby pieniędzy odejmij `5zł`.
`7-5zł=2zł` Monety to: `5zł` i `2zł`