Droga do szkoły zajmuje Kubie `30 min`. W poniedziałek wyszedł do szkoły o `7:00` i przebywał w niej łącznie `6` godzin. O której wrócił do domu, jeśli po drodze wstąpił do kolegi i był u niego przez `15` minut?
`13:30`
`14:15`
`14:00`
`13:45`
Oblicz, o której godzinie był w szkole. Dodaj do tego `6` godzin nauki oraz drogę powrotną i czas spędzony u kolegi.
`7:00+30\ min=7:30` `to` dotarcie do szkoły `7:30+6` godzin `=13:30` `to` koniec zajęć `13:30+15\ min=13:45` `to` pobyt u kolegi `13:45+30\ min=14:15` `to` droga powrotna do domu Kuba wrócił do domu o godzinie `14:15`.