Babcia Zosia ma `65` lat, a dziadek Tadeusz jest od niej o `16` lat starszy. Ile lat ma dziadek?
`81` lat
`80` lat
`79` lat
`83` lata
Do wieku babci dodaj `16` lat.
`65+16=81`