Kasia pomyślała pewną liczbę. Dodała do niej `27` i otrzymała `102`. Gdy odjęła od niej `19` to otrzymała `56`. O jakiej liczbie pomyślała Kasia?
`75`
`56`
`129`
`65`
Wykonaj działania odwrotne do tych, które wykonała Kasia.
`102-27=75` `56 + 19 = 75` Kasia pomyślała o liczbie `75`.