Pewnego dnia temperatura rano wynosiła `17^circC` . W południe było o `6^circC` cieplej niż rano, a wieczorem temperatura była o `8^circC` niższa niż w południe. Jaką temperaturę termometr wskazywał wieczorem?
`24^circC`
`15^circC`
`11^circC`
`23^circC`
Do porannej temperatury dodaj `6^circC`, a następnie odejmij `8^circC`.
`17^circC+6^circC=23ºC` `to` temperatura w południe `23^circC - 8^circC = 15^circC` `to` temperatura wieczorem