Kasia ma `6` piłek. Jedną dała siostrze. Ile piłek jej zostało?
`7`
`5`
`6`
`4`
Wykonaj odejmowanie.
`6-1=5`