Przez cały tydzień odkładamy `10zł` dziennie, które wrzucamy do skarbonki. Na koniec tygodnia rodzice dokładają nam do świnki jeszcze `30zł`. Ile pieniędzy znajdzie się w skarbonce po całym tygodniu?
`140\ zł`
`100\ zł`
`70\ zł`
`30\ zł`
Pamiętaj, że tydzień to `7` dni.
`10\ zł +10\ zł +10\ zł +10\ zł +10\ zł +10\ zł +10\ zł + 30\ zł = 100\ zł` `7 * 10\ zł + 30\ zł = 100\ zł`