Andrzej dostał pudełko czekoladek, w którym były `24` czekoladki. Zjadł ich `7`. Ile czekoladek zostało?
`17`
`16`
`15`
`14`
Odejmij ilość zjedzonych czekoladek od ilości wszystkich czekoladek w pudełku.
`24-7=17`