Olek zebrał `32` kasztany, `8` oddał siostrze, a od brata dostał jeszcze `6`. Ile kasztanów ma teraz Olek?
`30`
`32`
`28`
`25`
Odejmij ilość kasztanów oddanych siostrze od ilości kasztanów zebranych przez Olka, a następnie dodaj kasztany otrzymane od brata.
`32-8=24` `24+6=30`