Monika miała `15` lalek, ale `4` lalki postanowiła oddać młodszej siostrze. Ile lalek jej zostało?
`13`
`11`
`12`
`14`
Odejmij ilość lalek oddanych siostrze od ilości wszystkich lalek Moniki.
`15-4=11`