Na drzewach między blokami siedziało stado wron. Na drzewie po lewej stronie `8` wron, a na drzewie po prawej stronie `12`. Z drzewa odfrunęło `5` wron z lewej strony drzewa, a z prawej stronie `6`. Ile wrono zostało?
`6` wron
`3` wron
`10` wron
`9` wron
Należy najpierw odjąć liczbę wron, które odleciał, a później zsumować pozostałe wrony
`8-5=3` `12-6=6` `3+6=9`