Jacek, Władek, Placek rzucali strzałkami do celu. Jacek rzucił celnie `22`, Wacek `27` razy, a Placek`29` razy. Ile było celnych rzutów?
`79` rzutów
`77` rzutów
`78` rzutów
`76` rzutów
należy dodać do siebie wszystkie celne rzuty
`22+27+29=78`