Monika tworzy grę w Scratchu. Pierwszego dnia napisała `31`wierszy z poleceniami. Drugiego dnia poprawiła `12` wierszy, usunęła `15` i dodała `30`. Ile wierszy poleceń ma obecnie wersja gry?
`36` poleceń
`40` poleceń
`30` poleceń
`46` poleceń
Należy od wierszy napisanych pierwszego dnia należy odjąć usunięte wiersze i dodać dopisane wiersze
`31-15+30=46` poleceń