Marta zebrała `9` grzybów, Kasia zebrała o `3` grzyby mniej niż Marta, natomiast Alina zebrała o `3` razy więcej grzybów od Kasi, Ile grzybów zebrała Alina?
`16` grzybów
`17` grzybów
`18` grzybów
`20` grzybów
brak wskazówek
`9` grzybów zebranych Martę `9-3=6` grzybów zebranych przez Kasię `6*3=18` grzybów zebranych przez Alinę