Maja zaproponowała w szkole zawody w zbierania szyszek. W wyniku zbierania klasa `IIIa` zebrała `31 kg` szyszek, klasa `IIIb` `26kg`, a klasa `IIIc` `37kg`. Ile `kg` szyszek zebrały razem wszystkie `3` klasy?
`98kg`
`96kg`
`92kg`
`94kg`
brak wskazówek
`31+26+37=94kg`